Letölthető dokumentumok

Zalaboldogfa község Önkormányzatának rendeletei (Keresés a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában)

Zalaboldogfa Településképi Arculati Kézikönyve  – kézikönyv letöltése

 

Tájékoztatók, hirdetmények

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási ideje – tájékoztató letöltése

Engedély nélkül létesített kutak engedélyeztetése – tájékoztató letöltése

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSI IGÉNYÉNEK bejelentése – tájékoztató letöltése

Zala Megye Védelmi Bizottsága illetékességi területéhez tartozó tagegyesületek – tájékoztató letöltése

Tanköteles tanulok első évfolyamra történő beíratása – közlemény letöltése

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához.  –  formanyomtatvány letöltése

Öntözés fejlesztési project BAGOD-APÁTFA-ZALABOLDOGFA  – közlemény letöltése

Öntözés fejlesztési project BAGOD-APÁTFA-ZALABOLDOGFA környezetvédelmi határozat  – határozat letöltése

Nemzeti földalapba tartozó földrészletek nyilvános, pályáztatás, illetve árverés mellőzésével történő értékesítésre vonatkozóan – hirdetmény letöltése

 

Zalaboldogfa rendezési terve

HÉSZ módosítás (Zalaboldogfa helyi építési szabályzata) – letöltés

HÉSZ (Zalaboldogfa helyi építési szabályzata) – letöltés

KSZT (Zalaboldogfa külterület szabályozási terve) – letöltés

BSZT (Zalaboldogfa belterületi szabályozási terve) – letöltés

 

Rendeletek

Zalaboldogfa község Önkormányzatának rendeletei – keresés a rendelettárban

2016. – Zalaboldogfa Község Önkormányzatának költségvetési rendeletei – letöltés

2016. – Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról – letöltés

2015. – A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (III.12.) rendelet módosítása – letöltés

2015. – A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól – letöltés

2015. – A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól – letöltés

2015. – A közösségi együttélés alapvető szabályairól – letöltés

2014. – Építészeti értékek helyi védelméről – letöltés

2014. – A temetőről és a temetkezések rendjéről – letöltés

2014. – A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról – letöltés

2014. – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére – letöltés

2014. – Az intézményi térítési díjak megállapításáról – letöltés

2014. – Közútkezelői hatáskörök átruházásáról – letöltés

2014. – Közterületek elnevezéséről – letöltés

2013. – Magánszemélyek kommunális adójáról – letöltés

2013. – Közterületek filmforgatás célú használatáról – letöltés

2013. – Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól  – letöltés)

2012. – Az állattartás szabályairól – letöltés

2012. – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól – letöltés

2012. – A talajterhelési díjról – letöltés)

2012. – A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról – letöltés

2009. – A gyermekvédelem helyi szabályozásáról – letöltés

2008. – Falugondnoki szolgálatról – letöltés)

2006. – Zalaboldogfa Község Önkormányzatának kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól – letöltés

2006. – Helyi kitüntetések alapítására és adományozására – letöltés

2004. – A lakáscélú támogatások helyi szabályairól – letöltés

2003. – Címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről – letöltés

Megszakítás