Letölthető dokumentumok

Zalaboldogfa község Önkormányzatának rendeletei (Keresés a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárában)

Zalaboldogfa Településképi Arculati Kézikönyve  – kézikönyv letöltése

Tájékoztatók, hirdetmények

Részletes tájékoztató kötelező ebösszeírásról – tájékoztató letöltése

Eb összeíró adatlap – adatlap letöltése

Eb változás bejelentő adatlap – adatlap letöltése

Szociális tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet – hirdetmény letöltése

Ifj. Osvald István lakcímének fiktiválása – hirdetmény letöltése

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadási ideje – tájékoztató letöltése

Engedély nélkül létesített kutak engedélyeztetése – tájékoztató letöltése

Engedély nélkül létesített kutak engedélyeztetése – tájékoztató letöltése

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK KÜLÖNLEGES ELLÁTÁSI IGÉNYÉNEK bejelentése – tájékoztató letöltése

Zala Megye Védelmi Bizottsága illetékességi területéhez tartozó tagegyesületek – tájékoztató letöltése

Tanköteles tanulok első évfolyamra történő beíratása – közlemény letöltése

Fekete István Általános Iskola Bagod 2020/2021. tanév beiratkozás  – tájékoztató letöltése

Nyilvános jegyzőkönyvek (2018.)

-nincs feltöltve

Nyilvános jegyzőkönyvek (2017.)

-nincs feltöltve

Nyilvános jegyzőkönyvek (2016.)

2016. november 25-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás – letöltés

2016. november 8-án tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2016. szeptember 27-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2016. augusztus 24-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2016. június 27-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2016. június 6-án tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2016. április 29-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2016. március 31-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2016. február 15-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

Nyilvános jegyzőkönyvek (2015.)

2015. november 27-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülésről, közmeghallgatásról – letöltés

2015. november 12-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. október 12-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. szeptember 11-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. augusztus 19-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. július 2-án tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. május 6-án tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. április 29-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. április 1-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. február 11-én tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

2015. január 30-án tartott nyilvános képviselő-testületi ülés – letöltés

Zalaboldogfa rendezési terve

HÉSZ módosítás (Zalaboldogfa helyi építési szabályzata) – letöltés

HÉSZ (Zalaboldogfa helyi építési szabályzata) – letöltés

KSZT (Zalaboldogfa külterület szabályozási terve) – letöltés

BSZT (Zalaboldogfa belterületi szabályozási terve) – letöltés

Rendeletek

Zalaboldogfa község Önkormányzatának rendeletei – keresés a rendelettárban

2016. – Zalaboldogfa Község Önkormányzatának költségvetési rendeletei – letöltés

2016. – Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról – letöltés

2015. – A 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (III.12.) rendelet módosítása – letöltés

2015. – A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól – letöltés

2015. – A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól – letöltés

2015. – A közösségi együttélés alapvető szabályairól – letöltés

2014. – Építészeti értékek helyi védelméről – letöltés

2014. – A temetőről és a temetkezések rendjéről – letöltés

2014. – A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról – letöltés

2014. – A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére – letöltés

2014. – Az intézményi térítési díjak megállapításáról – letöltés

2014. – Közútkezelői hatáskörök átruházásáról – letöltés

2014. – Közterületek elnevezéséről – letöltés

2013. – Magánszemélyek kommunális adójáról – letöltés

2013. – Közterületek filmforgatás célú használatáról – letöltés

2013. – Hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól  – letöltés)

2012. – Az állattartás szabályairól – letöltés

2012. – Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól – letöltés

2012. – A talajterhelési díjról – letöltés)

2012. – A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról – letöltés

2009. – A gyermekvédelem helyi szabályozásáról – letöltés

2008. – Falugondnoki szolgálatról – letöltés)

2006. – Zalaboldogfa Község Önkormányzatának kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól – letöltés

2006. – Helyi kitüntetések alapítására és adományozására – letöltés

2004. – A lakáscélú támogatások helyi szabályairól – letöltés

2003. – Címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről – letöltés

Skip to content