Választási szervek

Választási iroda

Vezetője: Varga Dóra jegyző

  • Hivatali helyiség: 8994 Zalaszentgyörgy, Kossuth út 72.
  • Választási információs szolgálat: 92/460-040 zalaszentgyorgy@gmail.com 
  • Választási iroda vezetőjének határozatai:
  • Határozat a mandátumok számának megállapításáról

Választási bizottság:

  • Tagjai és póttagjai:  Horváthné Tóth Tünde Katalin HVB elnök, Kósik Andrea HVB elnök-helyettes, Melkovics László HVB tag, Farkasné Bicsák Katalin HVB tag, Rajnai Barbara HVB tag, Novák Zoltánné HVB póttag, Gál János Imréné HVB póttag
  • Ülésének várható időpontja és részletes napirendje:
  • Üléséről készült jegyzőkönyv:
  • Határozatai: (a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok kivételével)
Megszakítás