Civil szervezetek

zalaboldogfa csapat

Zalaboldogfa SE

Zalaboldogfán több évtizedes labdarúgó bajnokságban való részvétel után 1981-ben szűnt meg a focicsapat. Közel 22 év kihagyás után, 2003-ban alakult újjá Zalaboldogfa Sportegyesület néven. A labdarúgó csapat 2004-ben indult a Zalaegerszeg városkörnyéki másodosztály bajnokságban. Bajnokság átszervezése miatt a másodosztályban csak kettő csapattal lehetett részt venni. Sikeres szereplés indokolttá tette, hogy indí­tsunk egy tartalékcsapatot is. Mind a két csapat kiválóan teljesí­tett, a következő év bajnokságában a tartalékcsapat ezüstérmes, az első csapat pedig negyedik helyezést érte el.

Sajnos később a nagyobb elvárásoknak és annak költségeinek már nem feleltünk meg, ezért csak egy csapattal vettünk részt a bajnokságban. Jelenleg minden feltételnek megfelelő sportpályával, öltözővel rendelkezik a település. Ezért egy év kihagyás után Zalaboldogfa SE labdarúgócsapata újból részt vesz a Megye III. közép csoportjában.

 

zalaboldogfa 7szoknya

Zalaboldogfai 7 szoknya- 7 nadrág lányok-asszonyok tánccsoportja

Tánccsoportunk 2006-ban alakult. Fő célunk – a jó közösségi élet megteremtésén kí­vül – a régi népszokások felelevení­tése, és a hagyományok megőrzése. A faluban előző években is jó közösségi élet folyt, ahol a csoport tagjai mindig aktí­van részt vettek. Először csak helyi rendezvényen szórakoztatták a közönséget. Később a környék településeire is meghí­vást kaptak, a sikerek pedig tovább motiválták őket. Heti egyszer tánctanár segí­tségével gyakorolnak, és tanulnak újabb tánclépéseket, koreográfiákat. A fellépőruhákat is saját maguk készí­tik.

A jól működő csoportnak nagy erőssége, hogy a tanuló kislánytól a nagymama korosztályig alkotják az együttest. Tánc koreográfiájukban a magyaron kí­vül más nemzetek jellegzetes népi táncait adják elő, kicsit átalakí­tva, saját stí­lusukra formálva. Jelenleg a fellépéseik szünetelnek, a csoport átalakulás előtt áll. 2016-ban, a megalakulásuk 10 éves évfordulójukon az újjá alakult tánccsoport egy nagy rendezvény keretében fog ünnepelni.

 

Megszakítás