Elkezdődtek a járda- és útfelújítási munkák

2017. július 12.

A Zalalövő és Környéke februári számában már megjelent, hogy a 2017-es fejlesztési tervben kiemelt feladat lesz a belterületi utak, járdák és a külterületi utak felújítása Zalaboldogfán.

Első lépésként a Jókai utca temetőig vezető szakasza mellett kb. 1000 m hoszszú járda teljes fel- újítása és új járda készítése kezdődött el. A régi járda tönkrement, használhatatlanná vált, ezért az utcában lakók és a temetőbe gyalogosan érkezõ látogatóknak az utat kellett igénybe venni, ami a gépkocsiforgalom miatt veszélyessé vált. Járdafelújításra és építésre az önkormányzat 2016-ban pályázhatott, mivel nem vett részt az adósságkonszolidációban. A támogatás összege 6,5 millió forint, ebből az összegből csak a járda költségei fedezhetők.

20170712cikk kep

Zalaboldogfa mértanilag kialakított több utcás belterülettel rendelkezik. A szép fekvése, formás falutérképe gondokkal is jár, mivel a sok utca, járda karbantartása, időközönkénti felújítása komoly költségeket jelent. Az ilyen kistelepüléseknek a költségvetése nem alkalmas arra, hogy teljes útjavításokat tudjanak elvégezni. – A takarékos és ésszerű gazdálkodás ellenére is csak a legjobban megrongálódott szakaszokat tudjuk kijavítani.

Nagyobb költségű beruházásokra (út, járda stb.) folyamatosan pályázunk. Természetesen pályázat hiányában a lehetőségeinket figyelembe véve önerőből is, de több lépcőõben, azaz évenként egy-egy szakaszt szeretnénk felújítani. Áprilisban kiírásra került a külterületi utak felújítására a pályázat – mondta Luter Péter polgármester.

Zalaboldogfa önkormányzata is pályázatot adott be a martonhegyi településrész és a mezőgazdasági utak felújítására. Sikeres pályázat esetén, a fejlesztések megvalósítása után nem csak az ott lakók életminősége, hanem a gazdálkodók, kiskertek, szőlő, pince tulajdonosok lehetőségei is javulnak. Az utak felújításával a meglévõ villanyhálózattal, nemrég elkészült ivóvíz hálózattal olyan infrastruktúra-fejlesztés történt ezen a településrészen, ami jelentős érték növekedést is eredményezett.

Amennyiben az útpályázat sikeres lesz, abban az esetben az önköltséget, a teljes összeg 25 %-át (kb. 7 milló Ft) elő kell teremteni. Az önkormányzat a teljes önrészt nem tudja finanszírozni ezért a gazdák hozzájárulására is szükség lesz. Zalaegerszeg andráshidai városrészéből is sok embernek van ezen a területen lakott építmény (hétvégi hajlék, pince, stb.), kiskerti ingatlana, ezért számukra is nagyon sokat jelentene az útfelújítás. A városrész önkormányzata is támogatását ajánlotta fel, remélik a közös érdekeket figyelembe véve, az önkormányzatok és gazdák összefogásával az önrész biztosított lesz.

Megszakítás