Diákok keze alatt szépül Zalaboldogfa környezete

2016. augusztus 26.
Diákok keze alatt szépül Zalaboldogfa környezete
Hírek
0

Zalaboldogfa Önkormányzata 2016-ban is részt vesz a „Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerõpiaci programban.

Tavaly 2015-ben négy, 16. évüket betöltött diák végzett hasznos munkát a programban, az idén kettő nyári diákmunkás, kettő 16 éven aluli pedig közösségi szolgálatban látja el a környezet és természetvédelmi, kulturális és közösségi területen a tevékenységét. A nyári diákmunkának egyik fő célja a tudatformálás és a környezetvédelemre való nevelés. A hasznos munkával töltött időn kívül nem utolsó szempont, hogy a diákok fizetést is kapnak.

A fiatalok minden nap járják a település utcáit, köztereit, parkjait. Fényképeket és videókat készítenek a gondozatlan ingatlanokról. Összeszedik az utak, járdák mentén eldobált papír, üveg, mûanyag hulladékot, flakonokat, dobozokat stb. Figyelnek a szemetelőkre, videó – vagy fényképfelvételt csinálnak róluk, amik ha szükséges – később bizonyítékul felhasználhatók lesznek.

Bejárják a falu határait is, ha találnak illegális szemétlerakókat, arról is felvételt csinálnak, ami által megtalálható lesz a garázdálkodó. Amenynyiben nem szállítja el a hulladékát, abban esetben az önkormányzat eljárást kezdeményez ellene. A diákok beszámolója alapján, a bejárásokon tapasztalt észrevételeik szerint hatása volt a tavalyi programban végzett ellenőrzéseknek, felszólításoknak, mivel az idén jóval kevesebb rendbontással, illegális szemétlerakóval találkoztak.

zb1
Kerítés festés az Önkormányzat épülete előtt (fotó: Madarász Zoltán)

 

A diákok a nyári munkában részt vesznek még parkosításban, kerítés, gyalogos híd festésben, a falu köztereinek szépítésében. – A helyi fiataloknak nem lehet közömbös, hogy milyen környezetben tanulnak, dolgoznak élnek. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy bevonjuk őket a lakókörnyezetünk, közterek tisztaságának szépségének ápolásába, környezetünk védelmébe.

Zalaboldogfa Önkormányzata továbbra is nagy hangsúlyt fektet a rend, tisztaság fenntartására, és környezetünk védelmére, ennek érdekében mindent elkövet, hogy ezeket fenntartsa. Köztéri bútorok, mûtárgyak, a lakosság nyugalma és védelme érdekében a fontosabb csomópontokban térfigyelõ kamerákat helyezünk ki. Kérjük a lakosságot is, hogy vegyen részt a tisztogató akciókban, hogy a szemetelők, rendbontók, garázdák ne zavarják az itt élők nyugalmát és ne tudjanak több kárt okozni szép településünknek és környezetünknek – mondta Luter Péter polgármester.

(Zalalövő és Környéke – 2016.05.)

Megszakítás